CCTV

Telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjne systemy dozorowe (CCTV, ang. Closed Circuit TeleVision) – – to system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery, z których obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia.

(Cyt. za: wikipedia.org.pl)


Kamery telewizji przemysłowej towarzyszą nam na każdym kroku, nawet wtedy gdy nie jesteśmy tego świadomi. Płynie z tego wiele korzyści zarówno dla postronnych przechodniów (bezpieczeństwo) jak podmiotów gospodarczych (eliminacja incydentów kradzieży i włamań). Dla tych drugich są dzięki temu pośrednim źródłem oszczędności i „zarabiają na siebie”. Instalacja kamer w zakładzie pracy nie tylko poprawi bezpieczeństwo i zmobilizuje pracowników do efektywnej pracy ale też dzięki rosnącej wciąż rozdzielczości, daje dostęp do szczegółowych danych jaki numer paczki został przesłany do jakiego klienta (nigdy więcej wykłócania się z kurierem).

Największa ich siła dżemie jednak w prewencji. Statystyki są nieubłagane – dzięki kamerom przemysłowym zmniejsza się liczba przestępstw i oraz (paradoksalnie) zwiększa liczba zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa.

Kamery zwiększają wydajność pracowników, pod warunkiem odpowiedniego ich rozlokowania. Monitoringu CCTV podnosi ich poczucie bezpieczeństwa niezależnie od monitorowanej grupy ludzi czy miejsca. Wpływa on pozytywnie na wizerunek firmy – bezpiecznej firmy.

Firma Sylen, dzięki zdobytemu doświadczeniu, służy Państwu swoją wiedzą i fachowością. Nasi eksperci pracowali przy takich systemach jak choćby monitoring ministerstwa finansów czy huta stali w Zawierciu. Staramy się zawsze dobrać najlepszy jakościowo sprzęt w zależności od możliwości finansowych klienta. Elastyczność ta dotyczy też strefy technicznej. W zależności od uwarunkowań środowiskowych możemy położyć przewody lub połączyć kamery systemem bezprzewodowym. Jeżeli nie ma na miejscu łącza internetowego to je doprowadzimy. Jeżeli sygnał GSM jest zbyt słaby by umożliwić satysfakcjonującą jakość zdalnego podglądu – wzmocnimy ten sygnał profesjonalnym licencjonowanym sprzętem. Nie straszne nam też trudne warunki pogodowe (mróz, wilgoć, noc) w zależności od potrzeb stosujemy sprzęt odpowiedni do powierzanego mu zadania.

Podgląd obrazu z instalowanych przez nas systemów uzyskacie Państwo na ekranach Waszych smartfonów w dowolnym miejscu na ziemi.

Usługi świadczone w ramach telewizji przemysłowej to:

– projektowanie systemów CCTV

– instalacja systemów CCTV

– serwisowanie (gwarancyjne i pogwarancyjne) systemów CCTV (dyspozycyjność 7 dni w tygodniu)